Milloin tulee hakeutua jalkahoitoon?

Jalkojenhoito on tärkeä osa hyvinvointia. Säännöllisellä jalkojen omahoidolla ja jalkojenhoitajan luona käynnillä voidaan ennaltäehkäistä jalkaongelmien syntyä ja sitä kautta  mahdollistaa kivuton liikkuminen.

Jos jalkaongelmat ovat ajankohtaisia, kannattaa varata aika jalkojenhoidon ammattilaiselle, joka hoitaa akuutit ongelmakohdat ja antaa omahoidon ohjausta. Jalkaongelman niin vaatiessa hän ohjaa asiakkaan jalkaterapeutille, fysioterapeutille tai lääkärille.

Jalkojenhoidon ammattilainen hoitaa kovettumat, känsät, sarveistumat, pykimät, syylät sekä erilaiset kynsiongelmat vastaanotollaan. Jalkojen hikoilu, särky ja asentomuutokset ovat myös vaivoja, joihin saa avun ja neuvoja jalkojenhoitajan luona käydessään.

Ikääntyminen tuo jalkoihin erilaisia muutoksia, tuki- ja liikuntaelinsairaudet, keskushermostoperäiset sairaudet sekä päihteiden väärinkäyttö vaikuttavat myös jalkojen hyvinvointiin.

Diabetes tuo omat muutoksensa mm. ääreishermojen häiriön eli neuropatian, heikentyneen valtimoverenkierron sekä kudosten ja nivelten jäykistymisen vuoksi. Tästä syystä diabeetikoiden tulee käydä säännöllisesti jalkojenhoidon vastaanotolla. Diabeteksen jalkaongelmista ja niiden ehkäisystä voi lukea lisää terveyskirjaston artikkelista, joka löytyy tästä linkistä.

 

Milloin varaat ajan jalkojenhoitajan vastaanotolle:

  • Sairastat diabetestä, keskushermostoperäistä sairautta, tuki- ja liikuntaelinsairautta
  • Jalkakipu jatkunut yli kaksi viikkoa ilman erityistä syytä
  • Kengät kuluvat nopeasti
  • Kynsivallit kipeät ja tulehtuneet
  • Kovettuma, känsä tai syylä aristaa yli kaksi viikkoa
  • Vaivaisenluu kipeä
  • Vasaravarpaan aiheuttama känsä tai kynsiongelma
  • Päkiöiden aristus ja kipu haittaa päivittäistä liikkumista
  • Kantapäät kipeät, arat ja halkeilevat tai niissä on kovettumaa
  • Tiedon puute jalkojen omahoidosta