Tietosuojaseloste

Tämä tietosuojaseloste pohjautuu Tietosuojalakiin 1050/2018

1. Rekisterin pitäjä

Jalka- ja luontaishoitola Arja-Elina Kuusisto

Y- tunnus 2435251-0

Honkalantie 2

34600 Ruovesi

2. Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa

Honkalantie 2

34600 Ruovesi

jalkajaluontaishoitola@gmail.com

3. Rekisterin nimi

Jalka-ja luontaishoitola Arja-Elina Kuusiston markkinointi- ja asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin tarkoituksena on rekisterin pitäjän ja asiakkaan välisen asiakassuhteen hoitaminen, markkinointi, verkkokaupan toiminta ja viestintä

Asiakasrekisterin pitäminen on terveydenhuollon alalla toimivalla lakisääteinen velvollisuus. Asiakasrekisteriin kerätään tietoja asiakkaan hoitoon tulevista syistä ja hoitoon vaikuttavista asioista, kirjataan annettu hoito ja tehty hoitosuunnitelma jatkohoitoineen.

Asiakasrekisterissä olevia asiakastietoja käytetään asiakkaan luvalla laskutusta varten sekä laskun lahettämistä varten verkkokauppatilauksissa.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri saattaa sisältää seuraavia tietoja asiakkaasta: nimi, syntymäaika, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, tarvittaessa laskutustiedot sekä asiakkaan kirjallisen suostumuksen (allekirjoitus) tietojen käsittelyä varten. Se pitää sisällään myös asiakkaan perussairaudet, lääkitykset, hoitoon tulosyyt ja annetut hoidot. Tiedot antaa asiakas itse, hänen lähiomainen tai hoitoon osallistuva henkilö.

Verkkokauppatilauksissa asiakkailta kerätään tilausta varten tiedot nimestä, osoitteesta, puhelinnumerosta ja sähköpostiosoitteesta tilauksen toimittamista varten.

6. Sääntöjen mukaiset tietolähteet

Rekisteri koostetaan rekisterinpitäjän asiakastietojärjestelmästä ja sivuston kävijäseurantatyökaluista, yleisesti saatavilla olevista internetlähteistä, muista julkisista maksuttomista ja maksullisista lähteistä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta tietoja ulkopuolisille osapuolille. Mikäli tietoja luovutetaan, perustuu luovuttaminen rekisteröidyn kirjalliseen suostumukseen tai lain säännökseen.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei luovuteta Euroopan Unioinin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Kerätyt henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterin pitäjän ja sen mahdollisten tietotekniikkakumppaneiden tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri, joka koskee verkkokauppaa sijaitsee os suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla tekinisillä toimenpiteillä.

Manuaalinen asiakasrekisteri säilytetään hoitohuoneessan olevassa lukollisessa laatikostossa, jonka avain on rekisterin pitäjän hallussa hänen ollessaan pois hoitolasta. Ulkopuolisilla henkilöillä ei ole mahdollisuutta päästä käsiksi tähän asiakasrekisteriin. Asiakastietoja on myös ajanvarauskalenterissa, joka on rekisterin pitäjän hallussa.

10. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tietojen kkorjaamista

Rekisteriin kirjatulla henkilöllä on oikaus tarkistaa itseään koskevat dokumentit siltä osin, ettei muiden rekisteröityjen oikauksia loukata.

Rekisteriin kirjatulla henkilöllä on oikeus vaatia kirjauksen korjaamista. Mikäli kirjauksessa on molempien osapuolien toteama virhe, se tulee korjata välittömästi

11. Evästeet

Rekisterin pitäjän sivuilla saatetaan käyttää evästeitä käyttökokemuksen kehittämiseksi. Eväste on tekstitiedosto, joka verkkosivulla käydessä tallentuu käyttäjän tietokoneelle. Se sisältää tietoja ja sitä käytetään mm. markkinointiin ja sivuston kehittämiseen. Evästeiden avulla kerätään tietoa sivujen käytöstä. Käyttäjän henkilöllisyuys ei käy ilmi evästeiden avulla. Käyttäjä voi poistaa evästeet käytöstä selaimen asetuksista. Rekisterin pitäjä ei takaa, että sivusto toimii oikein evästeiden poistamisen jälkeen.